Labor - U.S. - Strikes - Textile - Massachusetts - New Bedford, 1928