"Kashmiri" Qur'an

"Kashmiri" Qur'an image 1
"Kashmiri" Qur'an image 2
"Kashmiri" Qur'an image 3
"Kashmiri" Qur'an image 4

Description

al-Qur’ān, 1:1-2:4, 76:19-78:6
Sūrat al-Fātiḥah (1) verse 1 through Sūrat al-Baqarah (2) verse 4
Final words of Sūrat al-Mursalāt (76) verse 19 through Sūrat al-Nabā’ (78) verse 6
Isl. Ms. 1009

Format

Manuscript codex on ‘Indian’ laid paper, 233 x 143 mm