Shelfmark:

Isl. Ms. 308

Title:

[Kitāb-i Gulistān ...etc.,16th century?].[كتاب گلستان ... الخ,قرن 16م؟].

Author:

Saʻdī.سعدى.

Place/Date of Production:

[15--?].

Size:

122 leaves :paper ;226 x 140 (138 x 72) mm.

Summary:

Elegant copy of the Gulistān, celebrated collection of moralizing anecdotes in rhymed prose interspersed with verse (maqāmah form), composed in 1258 by the renowned Persian poet and prose writer, Saʻdī (d.1292). Accompanied by the text of his Būstān in the margins and followed by further ḥikāyat, Risālah-ʼyi dah qāʻidah of Sayyid ʻAlī Hamadānī (d.1385) and a manqabat for Shaykh Saʻdī (see pp.228-249).

Other Title(s):

GulistānگلستانEdge title (tail):كلستانTitle from close on p.228كتاب كلستانDah qāʻidahʼ-yi Sayyid ʻAlī Hamadānīده قاعدۀ سید علی همدانی

Subject(s):

Persian poetry--747-1500.
Sufi poetry, Persian--Early works to 1800.
Manuscripts, Persian--Michigan--Ann Arbor.

Genre:

Headpieces (layout features)16th century.

Language:

Persian.

Notes:

Ms. codex.
Title supplied by cataloguer.

Incipit:

[Gulistān] "منت خدایرا عز و جل که طاعتش موجب قربتست..." ; [Būstān] "بنام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین خداوند بخشنده ی دستگیر کریم خطا بخش پوزش پذیر عزیزی که هر کز درش سر بتافت ..."

Explicit:

"و الحمد لله وحده در خاتم كتاب كلستان و الله المستعان بتوفيق بارى تعالى درين جمله چنانكه عادت مولفانست ز شعر متقدمان بطريق استعارت تلفيقى نرفت ... واطلب لنفسك من خير تريد به من بعد ذلك غفرانا لصاحبه حكايت آورده اند كه حاتم اصم از شاكردان و ميردان شيخ بود ... چون تصانيف و رسايل نظم شيخ سعدى مشهور و معروف است شروع در ذكران نكرديم والسلام"

Colophon:

"Scribal," in Arabic, reads "كتبه الفقير الحقير محمد امين الحسينى الترمدى [الترمذي ؟] غفر ذنوبه و ستر عيوبه"

Dedication:

Can you help transcribe the dedication? Please comment!

Contents:

Unidentified-Can you help supply this information? Please comment!

Physical Details:
Collation:

ii, 15 IV(120), I (122) ; almost exclusively quaternions ; catchwords present for marginal text (mainly Būstān) ; pagination in pencil, Western numerals (includes inserts).

Layout:

Written in 15 lines per page, with up to 32 lines on the diagonal in the margin ; frame-ruled ; written area occasionally divided to two columns to set off verses.

Script:

Nastaʻlīq (talik) ; elegant hand ; serifless with effect of words descending to baseline, elongation of horizontal strokes, mainly closed counters, pointing in distinct dots.

Decoration:

Exquisite illuminated headpiece (ʻunwān / sarlawḥ) at opening on p.2 consisting of large rectangular piece with empty gold cartouche and pendants surrounded by swirling arabesque with floral motifs (in gold, white, pink, yellow, orange, and red on a lapis lazuli ground) with accent and cornerpieces in gold, black and red and border in turquoise, surmounted by a scalloped semi-circular piece (dome) filled with same swirling arabesque design on fields of lapis lazuli and gold, itself surmounted by vertical stalks (tīgh) in blue ; keywords rubricated ; textual dividers in the form of red inverted commas and gold discs ; central written area surrounded by frame consisting of heavy gold band defined by black fillets, margins and divisions within written area also outlined in gold rules ; central (and in some places marginal) written area gold-flecked.

Support:

non-European laid paper with roughly 6 laid lines per cm. (vertical, quite diffuse) and no chain lines visible, cloudy formation, dark cream in color, quite sturdy and well-burnished ; staining and tidelines.

Binding:

Pasteboards covered in deep red leather ; Type II binding (with flap), possibly two piece binding ; board linings in light pink-tinted paper ; upper and lower covers carry gold-tooled border and rosette corner accents ; sewn in dark pink / red thread, two stations, failing with many gatherings loose ; worked chevron endbands in dark pink and yellow, fair condition with some damage ; overall in somewhat poor condition with abrasion, staining, lifting and losses of leather to spine, upper cover detaching at spine, envelope flap detaching at fore edge flap, etc. ; pieced repairs in dark red-brown leather at board corners, spine, joints, etc.

Accompanying Materials:

a. Slip with verses (paginated pp.55-56) -- b. Slip with short note (paginated pp.75-76) -- c. Slip with calculations and date of 1219 [1804 or 5] (paginated pp.121-122).

Former Shelfmarks:

"113 T. De M. [i.e. Tammaro De Marinis]" inscribed in pencil on recto of front flyleaf.

Origin:

As appears in colophon on p.249, copied by Muḥammad Amīn al-Ḥusaynī al-Tirmidhī (al-Tirmiẕī) [?] ( محمد امين الحسينى الترمذى ). Date of transcription not specified but decoration, hand, paper etc. suggest 16th century.

Ownership and History:

Inscription in pencil "113 T. De. M. [i.e. Tammaro De Marinis]" on front flyleaf ; ownership statement in name of Mustafa Reşit ( مصطفى رشيد / Muṣṭafá Rashīd), son of the grand vezir Mehmet Emin Âli Paşa, statement dated 29 Shawwāl 1286 [February 1870], reads "من كتب الفقير الى الاء ربه المجيد السيد مصطفى رشيد مخدوم وزير اعظم سيد محمد امين عالى پاشا في ٢٩ ل سنه ٢٨٦".

Contributor(s) / Included work(s):

04--Saʻdī.--Būstān.
04--سعدى.--بوستان.
05--Hamadhānī, ʻAlī ibn Muḥammad,--1314-1385.--Risālah-ʼyi dah qāʻidah.
05--همدانى، على بن محمد.--رسالۀ ده قاعده.
Dah qāʻidahʼ-yi Sayyid ʻAlī Hamadānīده قاعدۀ سید علی همدانی

Scribe(s):

07 Muḥammad Amīn al-Ḥusaynī al-Tirmiẕī, scribe. 07 محمد امين الحسينى الترمذى, ناسخ.

Former Owner(s):

Abdülhamid II, Sultan of the Turks, 1842-1918, former owner.

In Collection:

Abdul Hamid Collection.

References:

Cat. Pers. MSS Brit. Mus.,p.595 ff.Browne,v. ii, p.525-532Rypka,p. 251-253

Images1 2


Posted by evyn on November 30, 2010
Tags: Abdul Hamid Collection, Fully Catalogued, Persian MSS

Total comments on this page: 0

How to read/write comments

Comments on specific paragraphs:

Click the icon to the right of a paragraph

  • If there are no prior comments there, a comment entry form will appear automatically
  • If there are already comments, you will see them and the form will be at the bottom of the thread

Comments on the page as a whole:

Click the icon to the right of the page title (works the same as paragraphs)

Comments

No comments yet.

Comments are by invitation only.